THỦ TỤC THOẢ THUẬN THIẾT LẬP BÁO HIỆU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Ngày đăng: 29/10/2021 - Lượt xem: 325

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực thoả thuận thiết lập báo hiệu đối với:

- Luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia;

- Công trình: kè, đập, cầu, bến phà, cảng cá, phong điện, nhiệt điện, thủy điện, công trình vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng;

- Các hoạt động thi công công trình; thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản;

- Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng, đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức vui chơi, giải trí, diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề; hoạt động thực hành đào tạo nghề trên đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng, vùng nước ngoài phạm vi luồng có hoạt động vận tải hoặc trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa;

- Khu vực tổ chức điều tiết, thường trực chống va trôi, hỗ trợ giao thông, hạn chế giao thông;

- Các hoạt động khác ảnh hưởng đến ATGT đường thủy nội địa.

Trên đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trừ báo hiệu được thiết lập tại cảng, bến thuỷ nội địa.

 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

 

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân thiết lập báo hiệu gửi hồ sơ về Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc thỏa thuận thiết lập báo hiệu ĐTNĐ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu (theo Mẫu số 22 quy định tại Phụ lục kèm Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)

- Sơ đồ dự kiến vị trí báo hiệu

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý hạ tầng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản thỏa thuận thiết lập báo hiệu: vị trí báo hiệu; số lượng, kích thước báo hiệu; loại báo hiệu.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004; Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa.

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động đường thuỷ nội địa. 

- Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ