THỦ TỤC CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Ngày đăng: 29/10/2021 - Lượt xem: 307

Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực công bố hạn chế giao thông đối với các trường hợp:

- Có vật chướng ngại trên luồng gây cản trở giao thông;

- Thi công công trình trên luồng, hành lang bảo vệ luồng, vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu và vung nước chưa được tổ chức quản lý nhưg có hoạt động vận tải mà xuất hiện tình huống gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông;

- Công trình trên đường thuỷ nội địa làm hạn chế chuẩn tắc luồng đã được công bố;

- Hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn;

- Hoạt động diễn tập, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí, thực tập đào tạo nghề, họp chợ, làng nghề

Trên đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành lang bảo vệ luồng quốc gia.

 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

 

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố hạn chế giao thông đến Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc công bố hạn chế hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hợp thi công công trình:

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Phương án thi công công trình;

- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.

* Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên ĐTNĐ.

- Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông  phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý hạ tầng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hạn chế giao thông.  

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004; Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa.

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định 08/2011/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động đường thuỷ nội địa. 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ