Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem: 317

Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý đường thủy nội địa. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc được giao: Thực hiện công bố hạn chế giao thông Đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy  nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

 

        Thực hiện công bố hạn chế giao thông Đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia.

 

A - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

B - Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc công bố hạn chế hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa.

 

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố hạn chế giao thông đến Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc công bố hạn chế hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hợp thi công công trình:

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Phương án thi công công trình;

- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.

* Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa:

- Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông  phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Pháp chế - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc.

c) Cơ quan phối hợp: Không có

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hạn chế giao thông.  

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giao thông ĐTNĐ và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ.

- Thông tư số Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa;

- Quyết định số 537/QĐ- CĐTNĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc; 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ