Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo giao thông

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem: 334

Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo giao thông

“Về việc chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các trường hợp thi công trên đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm”

I. Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương.

(Theo Điều 15, Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy nội địa).

 

1. Trình tự thực hiện:

- Trước khi thi công công trình chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình gửi hồ sơ về Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

- Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản.

2. Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Văn phòng Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Phương án thi công công trình;

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án;

+ Bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hạ tầng đường thủy nội địa - Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc)

- Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004;

- Luật Giao thông ĐTNĐ sửa đổi, bổ sung năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa;

- Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010.

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ