THỦ TỤC CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Ngày đăng: 29/10/2021 - Lượt xem: 503

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành lang bảo vệ luồng quốc gia. Trừ các công trình, hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia và hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp, hoạt động khác trong vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực.

 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

 

1. Trình tự thực hiện:

- Trước khi thi công công trình chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ về Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông (theo Mẫu số 26 quy định tại Phụ lục kèm Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)

- Phương án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt động.

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông.

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý hạ tầng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận phương án.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004; Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa.

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định 08/2011/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động đường thuỷ nội địa. 

- Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa.

- Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa.

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ