THÔNG BÁO: Mở luồng giao thông ĐTNĐ qua kênh tắt khu vực ngã 3 Kèo(tại Km 25+000 sông Kinh Thầy)

Ngày đăng: 06/02/2021 - Lượt xem: 248

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ