Thông báo HCGT phục vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ tại khu vực Km 31+000 - Sông Đuống năm 2018

Ngày đăng: 15/11/2018 - Lượt xem: 466

Ngày 15/11/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 1113/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế giao thông phục vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ tại khu vực Km 31+000 - Sông Đuống năm 2018

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ