Thông báo HCGT ĐTNĐ KV km 63+000 đến km 64+500 sông Đuống (ngày 13/3/2019) và KV km 59+000 đến km 60+500 (ngày 13/4/2019), phục vụ lế hội truyền thống phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng: 12/03/2019 - Lượt xem: 162

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ