Thông báo: Hạn chế giao thông đường thủy nội địa do có vật chướng ngại trên đường thủy nội địa, tại khu vực Km06+500 phái bờ trái sông Hóa

Ngày đăng: 06/06/2022 - Lượt xem: 49

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ