Sơ kết hoạt động 9 tháng

Ngày đăng: 19/11/2018 - Lượt xem: 343

- Ngày 23/10/2018 Chi cục ĐTNĐ phía Bắc đã tổ chức Hội  nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị đã tập trung phân tích những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào:
+ Kiểm tra một số tuyến trọng điểm về công tác QLBT, chấp hành phương án đảm bảo ATGT, kiểm tra hoạt động các bến KNS, cảng bến hoạt động không phép, neo đậu phương tiện không đúng quy định, thi công nạo vét tại các mỏ cát do UBND các tỉnh, thành phố cấp...;
+ Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành đảm bảo kịp thời, phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng những vấn đề nóng, vấn đề nổi cộm trong phạm vi quản lý.
+ Tăng cường thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác điều tiết mùa cạn năm 2018.
+ Rà soát, thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất lượng đối với công tác QLBT ĐTNĐ theo phạm vi chức năng đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác phòng chống thiên tai; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt; 
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả sau kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng; lập hồ sơ quản lý lý lịch các tài sản.
+ Nghiệm thu QLBT, quyết toán kinh phí được giao đúng thời gian, đúng quy định.
+ Quyết liệt thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ theo chỉ đạo của Cục ĐTNĐ Việt Nam; thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành.
+ Quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tính tổ chức, tính kỷ luật, tư thế tác phong cho mỗi CBCC, VC trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm; có hình thức động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời, thiết thực đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ