Hội nghị ra quân tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giao thông ĐTNĐ và ký cam kết thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ năm 2018 - khu vực Hải Phòng

Ngày đăng: 13/09/2018 - Lượt xem: 596

Hội nghị ra quân tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giao thông ĐTNĐ và ký cam kết thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ năm 2018 - khu vực Hải Phòng

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Quyết định số 1691/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Cục ĐTNĐ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2018; Quyết định số 661/QĐ- CĐTNĐ ngày 06/8/2018 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ năm 2018 và Kế hoạch an toàn giao thông năm 2018 của các đơn vị. Ngày 28/8/2018, tại Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, lãnh đạo các đơn vị: Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Phòng CSĐT Hải Phòng, Chi cục ĐK số 10, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I, Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng, Cảng vụ ĐTNĐ Hải Phòng, Công ty CP QLĐS số 8 và Công ty  CPĐB GTĐT Hải Phòng đã họp, thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị ra quân năm 2018 - khu vực Hải Phòng.

Ngày 05/9/2018 Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã chủ trì tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giao thông ĐTNĐ và ký cam kết thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ năm 2018 - khu vực Hải Phòng.

Dưới đây là video các lực lượng diễu hành trên sông.

 

 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ