Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thức mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 26/07/2019 - Lượt xem: 755

Chiều ngày 25/7/2019, tại Hội trường Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Đảng ủy Chi cục ĐTNĐ phía Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Trọng Tuân – Phó trưởng phòng Văn hóa, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đến truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Minh – UV BCH Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Chi cục ĐTNĐ phía Bắc; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng cho biết căn cứ Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 19/7/2019 của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục ĐTNĐ phía Bắc xây dựng Kế hoạch số 105-KH/ĐU ngày 22/7/2019 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương mười, khóa XII nhằm tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng những nội dung của Nghị quyết Trung ương mười, khóa XII tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương mười, khoá XII của Đảng.

 

 

Đ/c Trần Trọng Tuân – Phó trưởng phòng Văn hóa Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Trọng Tuân – Phó trưởng phòng Văn hóa, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa; Thông tin thời sự về tình hình Biển Đông.

 

 

Đ/c Nguyễn Công Minh – UVBCH Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Chi cục

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Chi cục ĐTNĐ phía Bắc cảm ơn đồng chí Trần Trọng Tuân đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết;  Đồng thời yêu cầu các Chi bộ và từng cán bộ đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu thảo luận vận dụng linh hoạt các nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện phù hợp với điều kiện tình hình của đơn vị, viết bài thu hoạch và xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy để thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ