HCGT- Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công thay thế dây chống sét TK70 cho khoản néo 20-30 đường dây 220kV Trạng Bạch - Vật Cách tại khu vực km 21+700 sông Đá Bạch

Ngày đăng: 10/10/2018 - Lượt xem: 116

Ngày 10/10/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 982/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế Giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công thay thế dây chống sét TK70 cho khoản néo 20-30 đường dây 220kV Trạng Bạch - Vật Cách tại khu vực km 21+700 sông Đá Bạch

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ