HCGT- Đường thủy nội địa phục vụ tổ chức hoạt động diễn tập "Xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên sông" năm 2018

Ngày đăng: 15/10/2018 - Lượt xem: 167

Ngày 15/10/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 1000/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế Giao thông đường thủy nội địa phục vụ tổ chức hoạt động diễn tập "Xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên sông" năm 2018

 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ