Hạn chế GT - Cải tạo tuyến ống xăng dầu K131-H102 vượt sông Hàn, khu vực km 6+700

Ngày đăng: 03/07/2018 - Lượt xem: 5

Ngày 03/07/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc ra thông báo Hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ khảo sát địa hình, địa chất lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo tuyến ông xăng dầu K131-H102 vượt sông Hàn, khu vực km 6+700.

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ