Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 01/01/2015 - Lượt xem: 8406

Căn cứ quyết định số 537/QĐ-CĐTNĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc được quy định như sau:

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

     Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc là tổ chức trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, được Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ủy quyền thực hiện một số mặt quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa tại khu vực trách nhiệm từ tỉnh Ninh Bình trở ra.

     Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng.

   Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc là: VIETNAM INLAND WATERWAY ADMINISTRATION NORTH BRANCH viết tắt là VIWA 'N.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

     1. Thay mặt Cục thực hiện một số công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa tại khu vực trách nhiệm được giao.

    2. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án và cơ chế chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

    3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý công trình đường thủy nội địa,  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa quốc gia theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý được giao.

    4. Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý được giao.

    5. Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý theo phân cấp và ủy quyền của Cục.

    6. Thông báo luồng đường thủy nội địa; công bố hạn chế giao thông; kiến nghị việc đóng, mở, nâng cấp kết cấu hạ tầng tuyến, luồng trên đường thủy nội địa quốc gia và chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

    7. Cho ý kiến thỏa thuận đối với việc xây dựng các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia theo phân cấp và ủy quyền của Cục.

    8. Thực hiện công tác quản lý vận tải hành khách trên đường thủy nội địa quốc gia theo quy định của pháp luật.

    9.  Tổ chức, thực hiện việc đăng ký phương tiện thủy nội địa theo phân cấp và quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện công tác quản lý, theo dõi đào tạo thuyền viên phương tiện thủy nội địa theo phân cấp và ủy quyền của Cục.

  11. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

  12. Xây dựng phương án kỹ thuật, kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa, dự toán thu chi ngân sách hàng năm cho công tác quản lý luồng tuyến, quản lý kết cấu hạ tầng trên đường thủy nội địa quốc gia trình Cục phê duyệt.

  13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng theo phân cấp, xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa theo phương thức đặt hàng, trình Cục phê duyệt; ký hợp đồng, tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán theo phân cấp và ủy quyền của Cục.

  14. Trực tiếp quản lý, sử dụng công chức; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện của Chi cục theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giao.  

 

Ngày 25/12/2017 Cục ĐTNĐ Việt Nam ra quyết định số 1769 điểu chỉnh chức năng nhiệm vụ của Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc.

Chi tiết xem tại: File đính kèm 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ