Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng: 11/06/2020 - Lượt xem: 910

Ngày 28/4/2020, Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2 trực thuộc Đảng bộ Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục; đồng chí Vũ Trọng Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục, Bí thư Chi bộ Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2.

Đại hội Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp nhiệm vụ và phát triển mới của Chi bộ; trong đó, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, một số hạn chế, khuyết điểm và những bài học qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2 có nhiều thay đổi về cán bộ, đảng viên (tiếp nhận 01 đảng viên, chuyển sinh hoạt cho 03 đảng viên; kết nạp 02 đảng viên mới; thay đổi Bí thư Chi bộ theo các quyết định về luân chuẩn vị trí công tác của các đồng chí Đội trưởng). Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức nhưng tập thể Chi bộ đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã thống nhất, biểu quyết đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới như: Quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của Đảng bộ Chi cục.

Thay mặt Đảng ủy Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục ghi nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2 đã có nhiều nỗ lực, phát huy sức mạnh tập thể, có những đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Chi cục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần xây dựng chương trình hành động, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.