Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phục vụ thi công xây dựng Bến thủy nội địa chuyên dùng, tại khu vực từ km 27 +000 đến km 27 +152, bờ phải sông Kinh Môn

Ngày đăng: 07/05/2019 - Lượt xem: 175

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ