Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất cầu Bến Mới sông Đáy thuộc dự án cải tạo cầu yếu và các cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF

Ngày đăng: 14/11/2020 - Lượt xem: 19

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ