Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phục vụ thi công khai thác cát, sỏi tại khu vực từ km 98+430 đến km 99+500 phía bờ phải và khu vực từ Km106+300 đến Km107+400 phía bờ trái, sông Lô

Ngày đăng: 29/07/2019 - Lượt xem: 722

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ