Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phục vụ thi công công trình: Xử lý cấp bách chống sạt lở kè Khê Thượng khu vực từ km10+000 đến km10+600 bờ phải sông Đà

Ngày đăng: 18/11/2020 - Lượt xem: 22

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ