Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phục vụ thi công công trình: Xây dựng các xuất tuyển 22KV lộ 475, 477, 479, 481 sau TBA 110kV Nam thành phố, đoạn vượt tại km34+200 sông Thương, tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 14/11/2020 - Lượt xem: 28

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ